zlecprace.pl
Jesteś tutaj: Strona główna › Polityka prywatności
Język Niemiecki Język Polski
Polityka prywatności

Polityka prywatności Serwisu ZlecPrace.pl

 

Akceptacja regulaminu oraz poniższej polityki prywatności jest warunkiem korzystania z serwisu ZlecPrace.pl. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.09.1997 (Dz. u. nr 133 poz. 883) oraz polityką prywatności Administratora, w zakresie koniecznym do prawidłowego świadczenia usług.

 

Administratorem danych osobowych jest:

Ann Brewer Co. Dargomyśl 39A 74-404 Cychry

 

Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby dane osobowe Użytkownika były odpowiednio chronione, zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami poufności, a użytkowanie Serwisu bezpieczne. Użytkownik ma możliwość łączenia się z Serwisem z użyciem szyfrowanego protokołu SSL. Administrator zobowiązany jest zapewnić Użytkownikowi możliwość wglądu do jego danych osobowych, ich edycji lub usunięcia. Usunięcie danych lub rezygnacja ze zgody na ich przetwarzanie w Serwisie są równoznaczne z decyzją o usunięciu konta użytkownika z Serwisu. W celu usunięcia konta należy skontaktować się z Administratorem za pomocą dostępnego w serwisie formularza kontaktowego.

 

Prawo wglądu do danych osobowych Użytkowników oraz do ich przetwarzania mają tylko uprawnieni pracownicy Serwisu oraz organy uprawnione na mocy prawa RP.

 

Obowiązkiem każdego Użytkownika jest dbanie o bezpieczeństwo hasła dostępu do jego konta w Serwisie. Prosimy o nieudostępnianie hasła osobom trzecim. W razie podejrzeń, że hasło nie jest już bezpieczne, rekomendujemy jego niezwłoczną zmianę.

 

Każdy użytkownik Serwisu zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych osobowych w przypadku ich zmiany oraz do podejmowania świadomych i przemyślanych decyzji, jakie dane dobrowolnie udostępnia innym użytkownikom internetu.

 

 

Dane osobowe podlegające polityce prywatności

 

Dane podawane przez Użytkownika

 

Rejestrując się w serwisie użytkownik poproszony zostanie o podanie oraz zgodę na upublicznienie następujących danych:

 

  • login
  • kod pocztowy i pochodne dane geograficzne: województwo, gmina, miejscowość
  • data rejestracji i ostatniego logowania w serwisie

 

Ponadto w formularzu rejestracyjnym Użytkownik wpisuje swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło,   którego będzie używał do logowania się w Serwisie. Dane te nie są upubliczniane na stronach Serwisu.

 

Użytkownik rejestrujący się w Serwisie jako firma, poproszony zostanie o podanie nazwy firmy, numeru NIP, numeru REGON, danych teleadresowych firmy, a także o wskazanie obszaru jej działalności. Użytkownik może zdecydować czy dane teleadresowe firmy mają być publicznie dostępne w formie wizytówki.

 

 

Dane rejestrowane automatycznie

 

W celu jak najlepszego rozpoznania potrzeb Użytkowników Serwisu oraz dostosowania do nich usług, Administrator Serwisu może użyć odpowiednie narzędzia i programy do anonimowej rejestracji oraz analizy informacji, dotyczących sposobu użytkowania Serwisu, oglądanych stron oraz technicznych danych połączeń z Serwisem, takich jak system operacyjny czy przeglądarka. Serwis rejestruje również i przetwarza adresy IP połączeń, dane te mogą zostać ujawnione w uzasadnionych okolicznościach na wniosek organów ścigania.

 

W niektórych obszarach Serwisu mogą zostać użyte do identyfikacji użytkownika tekstowe pliki cookies. Użytkownik ma możliwość zablokowania otrzymywania plików cookies w swojej przeglądarce, jednak może to zablokować działanie niektórych funkcji w serwisie i odciąć użytkownikowi dostęp do usług.    

 

Dane podawane dobrowolnie

 

Dane, które Użytkownicy podają dobrowolnie w opisach transakcji, w pytaniach i odpowiedziach dotyczących transakcji, w opisach wykonanych zleceń w galerii nie są objęte polityką prywatności, są dostępne publicznie  i nie podlegają ochronie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Administrator nie bierze również odpowiedzialności za treść zamieszczanych w serwisie reklam.

 

Korzystanie z usług Serwisu może się wiązać z upublicznieniem informacji takich jak opis działalności Użytkownika, ulubione kategorie zleceń, otrzymane i wystawione komentarze, zamieszczone transakcje, przedstawione i zaakceptowane propozycje wykonania zlecenia, galerie wykonanych zleceń.

 

 

 

Udostępnianie informacji innym podmiotom

 

Akceptując regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych w celach marketingowych oraz udostępnianie ich innym podmiotom. Dane te mogą zostać udostępnione lub przekazane na warunkach uzgodnionych między Serwisem a podmiotem zewnętrznym. Użytkownik może otrzymywać, na adres e-mail podany w formularzu rejestracji, informacje marketingowe dotyczące usług Serwisu lub mailing rozsyłany za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik ma prawo zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych oraz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest to jednak równoznaczne z likwidacją konta w Serwisie.

 

Komunikacja w Serwisie

 

 

Komunikacja między Użytkownikami odbywa się na stronach Serwisu, w formie publicznych zapytań i odpowiedzi lub z wykorzystania narzędzia wewnętrznej poczty Serwisu. Nie są wykorzystywane w tym celu prywatne adresy e-mail Użytkowników.

 

Kontakt Użytkowników z Administratorem inicjowany jest za pomocą zamieszczonego w serwisie formularza. Użytkownicy mogą otrzymywać na prywatne adresy e-mail powiadomienia związane z ich aktywnością w Serwisie, jeśli nie zaznaczyli, że sobie tego nie życzą.  

 

Zmiany w polityce prywatności

 

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w zasadach funkcjonowania Serwisu, jak i w polityce prywatności. Użytkowników obowiązują postanowienia regulaminu oraz polityka prywatności znajdujące się w Serwisie w chwili obecnej. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zmiany, może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z usług świadczonych przez Serwis.

 

Wszelkie pytania i uwagi, dotyczące warunków korzystania z Serwisu i ochrony prywatności Użytkowników, prosimy wysyłać za pomocą formularza kontaktowego.

Nasi partnerzy: Pasieka dziki miód